Yra kapų rimty kažkas giliai prasminga... 
Gal būt nemirtingumo paslaptis.
Į vieną susilieja iškalbingai ir praeitis,
ir dabartis,
ir ateitis.

A. Jonynas